یه ریزه دانشمند

هر چی دوست داشته باشین

چگونه بعضی موجودات آب دریا را شیرین می کنند؟

مرجان ها :

 

مرجان ها گونه ای از جاندارند که نه گیاه هستند و نه جانور.

از مرجان ها جهت تولید داروهای ضد سرطان و نیز جهت پیوند استخوان استفاده می گردد.

 مرجان ها قدیمی ترین محیط های زندگی در زمین و مکانی برای زندگی موجودات دریایی هستند.

 در خلیج فارس انواع مختلفی از مرجان ها در اطراف جزایر هنگام، سواحل کیش ، ابوموسی و ... زندگی می کنند.

 ویژگی خاص مرجانها آن است که آب دریاها را تصفیه می کنند.  به همین دلیل دریاها در سواحل مرجانی به نسبت سایر سواحل شفاف تر، آبی و زیباتر می باشند

مرجان ها آب را به درون خود می مکند ودر بدن خود املاح ومواد غذایی را نگه می دارند وآب تمیز وشیرین را بیرون میریزند .همچنین وقتی آب از لابلای مرجان ها عبور می کند مواد زاید خود را بر جا می گذارد.مرجان ها دستگاه های بزرگ تصفیه کننده آب هستند.

از طرف دیگر مرجان ها اکسیژن زیادی تولید کرده وداخل آب وارد میکنند که باعث زندگی جانوران دریا می شود.

 

 

صدف دو کفه ای ملوک:

 

این صدف ها که در آب های شور دریا زندگی می کنند ؟آب را تصفیه می کنند.

آن هادر پشت خود دو لوله دارند که آب دریا از آن وارد بدن صدف میشود .درصدف مواد سمی و زاید آب را در بدن خود نگه داشته و آب تمبز را از راه لوله دیگر بیرون میراند.

این صدف در خلیج فارس وجود دارد.

 

 

 

 

آهو :

مردم جزیره هرمز معتقدند زمانی که آهو تشته میشود به ساحل در یا می آید و آبی که در داخل رد پایش جمع میشود شیرین میشود و از آب مینوشد و سیراب میشود.

درحقیقت آهو وقتی به کنار آب می آید وپایش را درآب می گذاردآب از بین شکاف سم آهو رد میشود.در سم آهو لایه هایی وجود دارد که مانند صافی نمک ومواد اضافی آب را جذب می کند .بعد آهو که دهانش را در بالای سم میگذارد آب بدون نمک وشیرین شده را می نوشد.

 

 

 

درختان حرا :

 

درختان حرا تنها درختانی هستند که می‌توانند در آبهای شور ودریا زندگی کنند .

نام علمي حرا به نام دانشمند بزرگ ايراني ابوعلي سينا نامگذاري شده  است چون او بود که برای اولین بار خاصیت این گیاه را کشف کرد.

 از خصوصيات  اين درختان تبديل آب شور دريا به آب شيرين براي تغذيه از آن است.

 ارتفاع اين درختان گاهي تا 4متر و قطر تنه آن نيز تا 6 سانتي متر مي‌رسد .

  اين درختان بر روي خاك هاي لجني وقسمت های کم عمق مرداب وروی تپه های جزیره مانند  زندگی می کنند .عمق آب این مناطق بیشتر از یک ونیم متر نیست. وهمیشه  در معرض جذرو مد منظم آب دريا قرار دارند به طوري كه هنگام جذر که آب دریا پایین می رود درختان وریشه های آنها از آب بيرون آمده و به صورت جزیره  وجنگل دیده مي شوند .این حالت 6 تا 7ساعت طول میکشد.و در موقع مد که آب دریا بالا می آید تمام جنگل به زير آب رفته و ناپديد مي شوند.

ساقه وریشه این گیاهان طوری است که آب شور دریا را تصفیه کرده وبعد مواد مورد نیاز خود را از آن جذب می کنند.

دانه این درختان که شبیه بادام وخوشمزه است روی درخت مادر می‌روید وبعد نهال تولید می‌کند. سپس از درخت جدا می‌شود و داخل مرداب می‌افتد وبه یک درخت جدید تبدیل می شود.برگ های درخت کوچک هستند.روی برگ ها پوستی ضخیم وپرزدار وجود دارد که از بخار شدن آب گیاه جلوگیری می کند.

 

چگونه درخت حرا آب را شیرین می کند:

 

درکنار هر درخت تعداد زیادی ریشه وجود دارد که از زیر زمین در آمده وبالا رفته اند.ریشه ها سوزنی وتوخالی اند.هر ریشه روزی 2سی سی آب ودرکل هر درخت حدود6لیتر آب راتصفیه می کند.

در هنگام مد: لوله وسط ریشه روزها بیشتر از 80 درجه سانتیگراد گرم شده وآب درون آن جوش آمده وبخار میشودودرقسمت بالاتر سرد شده وبه آب شیرین بدون نمک تبدیل میشود.

در هنگام جزر:آب درون لوله ها بیشتر از 60 درجه سرد می شوند ونمک خود را جدا کرده وبه آب شیرین تبدیل می شوند.

جزر ومد دریا باعث جابجا شدن آب دریا می شود در جاهایی که بخار شدن آب دریا بیشتر است آب شورتر است .درختان حرا مقدار زیادی از این نمک را از آب دریا گرفته ودرخود ذخیره می کنند. این کار باعث کم شدن شوری آب می شود.

ریشه حرا مانند صافی است و مواد مضری که درآب وجود دارند را جذب می کندوچون نمک زیادی در خود دارد آنها را به شکل غیر سمی درمی آورد.این کار به زندگی موجودات آبزی کمک بزرگی می کند.

لز طرف دیگر نمک آب را جمع کردهودر برگ های در حال  مرگ خود به صورت نمک غلیظ ذخیره میکند .بعد این برگها میریزند ونمک را دفع میکنند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۱ساعت   توسط مهزیار اسدی  |